Keldan

Helstu gjaldmiðlar (Seðlabanki Íslands)
Sögulegt gengi (Seðlabanki Íslands)
Almennt gengi innan dags (Íslandsbanki)